Finaer

Les nostres
delegacions

Formulari de consulta web

En compliment del que s’estableix en els articles 13 i 14 del RGPD (UE) 2016/679, de 27 d’abril, i en l’article 11 de la LOPD 3/2018, de 5 de desembre, posem a la disposició de l’interessat la informació bàsica referent al tractament de les seves dades de caràcter personal. L’activitat de tractament és CONTACTES VIA WEB. El Responsable del tractament és: FINAER COMPANYIA DE GARANTIES S.L., amb N.I.F.: B01950229, i amb domicili en C/Doctor Esquerdo 130 pis 2n «27» C.P.: 28007 – Madrid (MADRID). La finalitat del tractament és: Gestió de consultes, realitzades a través de formulari i xat web, relacionades amb la activid ad del responsable del tractament.. Quant a la base jurídica és interès legítim del responsable .En relació amb els destinataris de les dades personals: Hi ha previsió de cessions, consultar informació addicional. Sense previsió de transferències internacionals. Quant als drets de què disposa l’interessat en relació amb les seves dades, aquest pot dirigir-se a FINAER COMPANYIA DE GARANTIES S.L. com a responsable: info@finaer.es o C/Doctor Esquerdo 130 piso 2º «27» C.P.: 28007 – Madrid (Madrid). Pot consultar aquesta informació addicional i detallada sobre protecció de dades en https://finaer.es/politica-de-privacidad/ o en C/Doctor Esquerdo 130 piso 2º «27» 28007 Madrid—

Madrid

Barcelona

¿Algun dubte?

Delegacions

Madrid

Ivan Mickevicius

Barcelona

Maximiliano Vizgarra

País Vasco y Cantabria

Galicia y Asturias

Elías Rocha

Comunidad Valenciana y Albacete

Juan Pedro Martinez

Murcia

Jorge Nortes

Córdoba

José Castro Luque

Sevilla

José Arévalo

Málaga